Disclaimer            © Ellen van der Maat Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De beheerder van de website is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de op de website of in de nieuwsbrief aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
Praktijk voor Klassieke Homeopathie Ellen van der Maat Contact

Praktijkinformatie

De praktijk

Het adres van de Praktijk voor Klassieke Homeopathie is Schuberthof 20 te Alphen aan den Rijn. Openingstijden De praktijk is op de volgende dagen geopend: Maandag:     09.30  -  17.00 uur. Dinsdag:       09.30  -  17.00 uur. Woensdag:   09.30  -  17.00 uur. Donderdag:  09.30  -  17.00 uur. Vrijdag:              gesloten. Telefonische bereikbaarheid De praktijk is maandag t/m donderdag telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0172 - 41.68.47. Tijdens een consult staat de voicemail aan. Spreek dan gerust uw naam, telefoonnummer en boodschap in. U wordt dan binnen 1 werkdag teruggebeld. Ook kunt u een e-mail sturen (geen SMS, WhatsApp, ed.). Het consult Klassieke homeopathie is een holistische geneeswijze. Er wordt vanuit gegaan de klachten met elkaar samenhangen en uiting zijn van een balansverstoring. De patiënt wordt dus gezien als één geheel. De behandeling begint met een uitgebreid eerste consult dat zo'n 1½ uur duurt. Tijdens dat gesprek wordt ingegaan op alle symptomen, zowel op lichamelijk, als op psychisch en emotioneel nivo. Bij dat totaalbeeld wordt een passend homeopathisch geneesmiddel uitgezocht. Bij het geneesmiddel ontvangt u een gebruiksaanwijzing met uitleg over de wijze van inname en zo nodig adviezen voor het aanpassen van het eten en drinken. Het is voor de beoordeling van de werking van het middel van belang dat u alle veranderingen na de inname van het middel goed bijhoudt en bij het vervolgconsult doorgeeft. De verdere behandeling wordt bepaald op basis van uw symptomen en uw reactie op het middel. Het vervolgconsult vindt meestal 6 weken na het begin van de behandeling plaats en duurt een uur. Bij consulten van minderjarigen is wettelijk de toestemming van beide ouders nodig om te mogen behandelen. Bij de aanvraag voor een consult ga ik er van uit dat beide ouders hier accoord mee zijn. Toelichting tarieven - Telefonisch overleg naar aanleiding van de inname van een middel, zonder voorschrift van een nieuw middel, is gratis. - De besproken tijd van vergeten of niet tijdig afgezegde consulten wordt in rekening gebracht (kosten: helft van het consulttarief). - Een consult dat minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd wordt niet in rekening gebracht. - Graag het consult binnen 14 dagen via een bankoverschrijving voldoen of direct contant betalen. Banknummer IBAN-banknummer: NL89 INGB 00059 16 485 ten name van: Praktijk voor Klassieke Homeopathie. BIC ING Bank: INGBNL2A AGB-code Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners is een register waarin gegevens van zorgverleners en praktijken in Nederland worden vastgelegd. Deze gegevens zijn voorzien van een unieke codering, de AGB-code. De AGB-codes van mijn praktijk zijn: Zorgverlenerscode: 90022850. Praktijkcode: 90001191. De huisarts U bent vrij in uw keuze voor een klassiek homeopathische behandeling; u heeft hiervoor geen verwijzing van de huisarts nodig. De huisarts heeft een centrale rol in de reguliere gezondheidszorg in Nederland. Ook wat betreft natuurlijke geneeswijzen worden veel huisartsen graag door u op de hoogte gesteld van de behandeling. Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten Ik ben geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH) en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). De NVKH bewaakt samen met de RBCZ de kwaliteit van de aangesloten klassiek homeopaten. Alle geregistreerde leden werken volgens een zelfde beroepsprofiel en beroepsethiek. Deze klassiek homeopaten hebben een uitgebreide homeopathische opleiding gevolgd en volgen jaarlijks nascholing om de deskundigheid op peil te houden. Tevens bespreken klassiek homeopaten regelmatig onderwerpen met collega's tijdens intercollegiale werkgroepbijeenkomsten. Indien u een klacht heeft over de behandeling dan bespreekt u die klacht natuurlijk met uw klassiek homeopaat. Komt u er samen niet uit dan kunt u via de NVKH terecht bij Quasir klachtenbemiddeling en de Stichting Zorggeschillen en bij de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ). Waarneming Bij afwezigheid vindt u op mijn antwoordapparaat informatie over de waarneming van de praktijk. Uw privacy - wet AVG Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: - zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens. - er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: - Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. - Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. - Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. - Een klein deel van de persoonsgegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard. Op de zorgnota die u ontvangt staan, naast de gegevens van de praktijk, de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar: - uw naam, adres en woonplaats. - uw geboortedatum. - de datum van de behandeling. - de prestatiecode, zoals 24200 van een homeopathisch consult. - de kosten van het consult.
Vergoeding door de zorgverzekeraar Klassieke homeopathie wordt door veel zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed. De vergoeding van NVKH- klassiek homeopaten is opgenomen in de aanvullende verzekering. De vergoedingen kunt u nalezen in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar. Een overzicht van de vergoedingen van de zorgverzekeraars vindt u onder de link hieronder*: * Dit vergoedingenoverzicht is informatief; er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Lees daarom altijd de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.
Vergoedingenoverzicht  zorgverzekeraars 2024 Vergoedingenoverzicht  zorgverzekeraars 2024
Praktijk voor Klassieke Homeopathie | Schuberthof 20 | 2402 GK Alphen aan den Rijn 0172-416847 | info@klassiekehomeopathie.net | KvK 27347553 | Lid NVKH | Licentie RBCZ
Vergoeding door de zorgverzekeraar Klassieke homeopathie wordt door veel zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed. De vergoeding van NVKH- klassiek homeopaten is opgenomen in de aanvullende verzekering. De vergoedingen kunt u nalezen in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar. Een overzicht van de vergoedingen van de zorgverzekeraars vindt u onder de link hieronder*: * Dit vergoedingenoverzicht is informatief; er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Lees daarom altijd de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.
Aandacht NVKH Praktijk Plattegrond Vergoedingenoverzicht  zorgverzekeraars 2024 Vergoedingenoverzicht  zorgverzekeraars 2024 RBCZ
Tarieven 2024* 1e consult / lang consult    € 140,- (60 - 90 min.) Normaal vervolgconsult     €   95,- (30 - 60 min.) Telefoon / e-mail consultatie    €   45,- (korte consultatie + voorschrift) Korte consultatie / herhaalvoorschrift    €   25,- (korte consultatie /                                                                                                                herhaalvoorschrift) *  Tariefwijzigingen voorbehouden.
Disclaimer                     © Ellen van der Maat Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De beheerder van de website is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de op de website of in de nieuwsbrief aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
Praktijk voor Klassieke Homeopathie Ellen van der Maat

Praktijkinformatie

De praktijk

Het adres van de Praktijk voor Klassieke Homeopathie is Schuberthof 20 te Alphen aan den Rijn. Openingstijden De praktijk is op de volgende dagen geopend: Maandag:     09.30  -  17.00 uur. Dinsdag:       09.30  -  17.00 uur. Woensdag:   09.30  -  17.00 uur. Donderdag:  09.30  -  17.00 uur. Vrijdag:              gesloten. Telefonische bereikbaarheid De praktijk is maandag t/m donderdag telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0172 - 41.68.47. Tijdens een consult staat de voicemail aan. Spreek dan gerust uw naam, telefoonnummer en boodschap in. U wordt dan binnen 1 werkdag teruggebeld. Ook kunt u een e-mail sturen (geen SMS, WhatsApp, ed.). Het consult Klassieke homeopathie is een holistische geneeswijze. Er wordt vanuit gegaan de klachten met elkaar samenhangen en uiting zijn van een balansverstoring. De patiënt wordt dus gezien als één geheel. De behandeling begint met een uitgebreid eerste consult dat zo'n 1½ uur duurt. Tijdens dat gesprek wordt ingegaan op alle symptomen, zowel op lichamelijk, als op psychisch en emotioneel nivo. Bij dat totaalbeeld wordt een passend homeopathisch geneesmiddel uitgezocht. Bij het geneesmiddel ontvangt u een gebruiksaanwijzing met uitleg over de wijze van inname en zo nodig adviezen voor het aanpassen van het eten en drinken. Het is voor de beoordeling van de werking van het middel van belang dat u alle veranderingen na de inname van het middel goed bijhoudt en bij het vervolgconsult doorgeeft. De verdere behandeling wordt bepaald op basis van uw symptomen en uw reactie op het middel. Het vervolgconsult vindt meestal 6 weken na het begin van de behandeling plaats en duurt een uur. Bij consulten van minderjarigen is wettelijk de toestemming van beide ouders nodig om te mogen behandelen. Bij de aanvraag voor een consult ga ik er van uit dat beide ouders hier accoord mee zijn. Toelichting tarieven - Telefonisch overleg naar aanleiding van de inname van een middel, zonder voorschrift van een nieuw middel, is gratis. - De besproken tijd van vergeten of niet tijdig afgezegde consulten wordt in rekening gebracht (kosten: helft van het consulttarief). - Een consult dat minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd wordt niet in rekening gebracht. - Graag het consult binnen 14 dagen via een bankoverschrijving voldoen of direct contant betalen. Banknummer IBAN-banknummer: NL89 INGB 00059 16 485 ten name van: Praktijk voor Klassieke Homeopathie. BIC ING Bank: INGBNL2A AGB-code Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners is een register waarin gegevens van zorgverleners en praktijken in Nederland worden vastgelegd. Deze gegevens zijn voorzien van een unieke codering, de AGB-code. De AGB-codes van mijn praktijk zijn: Zorgverlenerscode: 90022850. Praktijkcode: 90001191. De huisarts U bent vrij in uw keuze voor een klassiek homeopathische behandeling; u heeft hiervoor geen verwijzing van de huisarts nodig. De huisarts heeft een centrale rol in de reguliere gezondheidszorg in Nederland. Ook wat betreft natuurlijke geneeswijzen worden veel huisartsen graag door u op de hoogte gesteld van de behandeling. Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten Ik ben geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH) en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). De NVKH bewaakt samen met de RBCZ de kwaliteit van de aangesloten klassiek homeopaten. Alle geregistreerde leden werken volgens een zelfde beroepsprofiel en beroepsethiek. Deze klassiek homeopaten hebben een uitgebreide homeopathische opleiding gevolgd en volgen jaarlijks nascholing om de deskundigheid op peil te houden. Tevens bespreken klassiek homeopaten regelmatig onderwerpen met collega's tijdens intercollegiale werkgroepbijeenkomsten. Indien u een klacht heeft over de behandeling dan bespreekt u die klacht natuurlijk met uw klassiek homeopaat. Komt u er samen niet uit dan kunt u via de NVKH terecht bij Quasir klachtenbemiddeling en de Stichting Zorggeschillen en bij de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ). Waarneming Bij afwezigheid vindt u op mijn antwoordapparaat informatie over de waarneming van de praktijk. Uw privacy - wet AVG Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: - zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens. - er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: - Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. - Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. - Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. - Een klein deel van de persoonsgegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard. Op de zorgnota die u ontvangt staan, naast de gegevens van de praktijk, de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar: - uw naam, adres en woonplaats. - uw geboortedatum. - de datum van de behandeling. - de prestatiecode, zoals 24200 van een homeopathisch consult. - de kosten van het consult.
Vergoeding door de zorgverzekeraar Klassieke homeopathie wordt door veel zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed. De vergoeding van NVKH- klassiek homeopaten is opgenomen in de aanvullende verzekering. De vergoedingen kunt u nalezen in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar. Een overzicht van de vergoedingen van de zorgverzekeraars vindt u onder de link hieronder*: * Dit vergoedingenoverzicht is informatief; er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Lees daarom altijd de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.
Aandacht
Praktijk voor Klassieke Homeopathie | Schuberthof 20 | 2402 GK Alphen aan den Rijn 0172-416847 | info@klassiekehomeopathie.net KvK 27347553 | Lid NVKH | Licentie RBCZ
Praktijk Plattegrond RBCZ Vergoedingenoverzicht  zorgverzekeraars 2024 Vergoedingenoverzicht  zorgverzekeraars 2024
Tarieven 2024* 1e consult / lang consult    € 140,- (60 - 90 min.) Normaal vervolgconsult     €   95,- (30 - 60 min.) Telefoon / e-mail consultatie    €   45,- (korte consultatie +  voorschrift) Korte consultatie / herhaalvoorschrift    €   25,- (korte consultatie /  herhaalvoorschrift) *  Tariefwijzigingen voorbehouden.
NVKH