Disclaimer            © Ellen van der Maat Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De beheerder van de website is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de op de website of in de nieuwsbrief aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
Praktijk voor Klassieke Homeopathie Ellen van der Maat Contact

Specialismen

Homeopathische specialismen

Elk jaar volg ik cursussen en/of nascholingen. Zo heb ik mij in de loop van de jaren gespecialiseerd in de volgende homeopathische behandelmethodieken: • Ziekteclassificatie • Banerji protocols • Vaccinatieschade • CEASE-therapie • Vannier systeem

Ziekteclassificatie

In de klassieke homeopathie van Samuel Hahnemann staat de ziekte centraal. Hahnemann was de eerste arts die verschillende ziekten indeelde in categorieën. Dit noemde hij de 'ziekteclassificatie'. Met deze methode kan de klassiek homeopaat alle factoren die aanleiding geven tot ziekte analyseren. Hierdoor ontstaat inzicht in; • de oorzaken van acute klachten, zoals een epidemie of een sluimerend aanwezige erfelijke aandoening, die soms opleeft; • de oorzaak van chronische ziekten door; • chronisch medicijngebruik en vaccinaties (iatrogene ziekten) • ziekten ontstaan door een verkeerde leefstijl (pseudo ziekten) • erfelijke chronische ziekten (chronisch-miasmatische ziekten) Homeopaten die zijn opgeleid in het toepassen van deze ziekteclassificatie in de praktijk zijn geregistreerd bij de Stichting Hahnemann Homeopathie, als RH-homeopaten (register homeopaat).

Banerji protocols

Al jarenlang blijkt een kliniek in Calcutta (India) veel te kunnen betekenen voor kankerpatiënten. De behandelende homeopathisch artsen Prasanta en Pratip Banerji (vader en zoon) bereiken daar verbluffende resultaten met een aangepaste vorm van homeopathie in de behandeling van kanker: de Banerji protocollen. In de Verenigde Staten heeft het National Cancer Institute (NCI) met wetenschappelijk klinisch onderzoek aangetoond, dat het Banerji protocol voor de behandeling van hersentumoren zeer effectief is. Het NCI heeft dit homeopathisch behandelprotocol, als enige niet-reguliere behandeling erkend! Voor de westerse wereld een ongekende waardering en een erkenning van homeopathie! Zo hebben de Banerji’s in hun drukke kliniek in India voor vele kankersoorten homeopathische behandelprotocollen ontwikkeld. Hun kliniek is zes dagen per week van ‘s ochtends 8 tot ‘s avonds 10 uur geopend (de 7e dag studeren en overleggen ze). En elke dag worden honderden patiënten aan de hand van de door hen zelf ontwikkelde Banerji protocollen geholpen. De Banerji’s hebben daar de afgelopen decennia duizenden mensen van kanker genezen door de inzet van alleen homeopathie en elk resultaat kunnen ze met bewijzen onderbouwen. Naast de behandelprotocollen voor kanker hebben de Banerji’s ook protocollen opgesteld voor de behandeling van chronische ziekten, zoals allergieën en astma, longemfyseem, gewrichtsklachten, lever- en nierklachten, oedeem, hartklachten, darmklachten, huidproblemen en hormonale verstoringen.

Vaccinatieschade

In de praktijk zie ik veel kinderen met een postvaccinaal syndroom (PVS). Deze kinderen hebben gezondheidsklachten of gedragsproblem,en als gevolg van een verstoring door de kindervaccins. Het is mogelijk om met homeopathische geneesmiddelen deze kinderen weer terug in balans te brengen. Omdat ik voorstander ben van het geven van eerlijke informatie over de voor- en nadelen van vaccins ben ik als therapeut aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP). Voor veel mensen is het nog onbekend dat vaccins de gezondheid van hun kind kunnen verstoren en dat deze verstoring homeopathisch behandeld kan worden. Ook weten veel mensen niet van het bestaan van Homeopathische Profylaxe (HP), het alternatieve programma van Dr. Isaac Golden. Deze Australische homeopathisch arts is sinds 1985 gespecialiseerd in het geven van homeopathische geneesmiddelen ter preventie van potentieel gevaarlijk (kinder)ziekten.

CEASE-therapie

CEASE-therapie staat voor: Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression. Dit is een behandel- methode voor autistische kinderen. Net als autisme neemt ook ADHD, ADD, dyslectie en agressie onder de kinderen sterk toe. Ook deze kinderen kunnen baat hebben bij de CEASE therapie. De therapie is ontwikkeld door arts-homeopaat Tinus Smits. Tinus Smits heeft jaren gewerkt aan het ontstoren van het Post-Vaccinaal Syndroom (PVS). Hij deed dit met behulp van speciale homeopathische middelen: de vaccinatienosoden (middelen die gemaakt zijn van de vaccins). De ervaring leerde dat bij dit ontstoren van het PVS ook autistische kinderen enorm kunnen opknappen. Voor Tinus was dit niet voldoende; hij heeft tot zijn overlijden in 2010 gezocht naar genezing. Het aantal kinderen met autisme en autistische stoornissen neemt enorm toe. Die toename is veel groter dan genetisch gezien kan worden verklaard. Daaruit heeft Tinus Smits geconcludeerd dat autisme bij veel kinderen niet genetisch is, maar het gevolg is van een verstoring in de hersenen. Als er geen sprake is van hersenschade, maar van een blokkade, dan zou het mogelijk moeten zijn om deze blokkade op te heffen en zo autisme bij deze kinderen te genezen. Vanuit die gedachtegang ging hij in de praktijk aan de slag en behaalde zeer mooie resultaten. Zo ontdekte hij dat autisme vaak een stapeling bleek te zijn van verschillende oorzaken. Zo'n 70% wordt veroorzaakt door vaccinaties, 25% door toxische medicijnen en andere stoffen en 5% door ziektes. CEASE-therapie is een speciale methodiek, waarbij de oorzaak van deze verstoring homeopathisch worden behandeld en ontstoord, zo dat het kind weer terug in balans kan komen.

Vannier systeem

Het Vannier-systeem is een speciale homeopathische methodiek voor mensen met een kinderwens, met name in geval van ongewenste kinderloosheid als gevolg van hormoongebruik. Pilgebruik kan de subtiele balans tussen de vrouwelijke hormonen ernstig verstoren. Een van de gevolgen hiervan is ongewenste kinderloosheid. Het lukt dan niet om op natuurlijke wijze zwanger te worden met als gevolg dat velen zich tegenwoordig noodgedwongen moeten wenden tot niet-natuurlijke bevruchtingsmethoden, als IVF. Om via die wijze zwanger te worden krijgt de vrouw dan nog meer hormonen toegediend. Door het ontstoren van de gevolgen van pilgebruik op het lichaam neemt de kans op een natuurlijke zwangerschap toe. Hiervoor is een speciale homeopathische behandelingsmethodiek beschikbaar die het Vannier-systeem wordt genoemd. Met verschillende homeopathische geneesmiddelen worden de gevolgen van de pil dan ontstoord en de hormoonbalans weer hersteld. Hierdoor neemt de kans op een natuurlijke bevruchting aanzienlijk toe. Het Vannier-systeem is ook bruikbaar als nabehandeling bij IVF. Bij deze vruchtbaarheidsbehandeling wordt gebruik gemaakt van grote hoeveelheden hormonen. Deze kunnen bij vrouwen die daar gevoelig voor zijn tot vele jaren nadien de gezondheid en welzijn verstoren. Gelukkig is het mogelijk om deze gevolgen homeopathisch weer op te lossen. Het betreft hierbij dan zowel de lichamelijke gevolgen van het hormoongebruik, zoals moeheid, hoofdpijn, bekkeninstabiliteit, als ook de mentaal-emotionele gevolgen, zoals verdriet, agressie, jezelf kwijt zijn en gewoonweg niet meer gelukkig zijn. Met homeopathie is het dan mogelijk jezelf en je eigen spoor te hervinden.

Folders

Klik op de folder om deze te openen.
Folder CEASE therapie Folder NVKP Folder NVKH

Meer homeopathie

Meer informatie over homeopathie staat op de volgende websites:
Homeopathie geneest Homeopathiewijzer KVHN Keuzevrijheid NVKH
Praktijk voor Klassieke Homeopathie | Schuberthof 20 | 2402 GK Alphen aan den Rijn 0172-416847 | info@klassiekehomeopathie.net | KvK 27347553 | Lid NVKH | Licentie RBCZ
SHH Banerji Protocols NVKP CEASE therapie
Disclaimer                     © Ellen van der Maat Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De beheerder van de website is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de op de website of in de nieuwsbrief aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
Praktijk voor Klassieke Homeopathie Ellen van der Maat

Specialismen

Homeopathische specialismen

Elk jaar volg ik cursussen en/of nascholingen. Zo heb ik mij in de loop van de jaren gespecialiseerd in de volgende homeopathische behandelmethodieken: • Ziekteclassificatie • Banerji protocols • Vaccinatieschade • CEASE-therapie • Vannier systeem

Ziekteclassificatie

In de klassieke homeopathie van Samuel Hahnemann staat de ziekte centraal. Hahnemann was de eerste arts die verschillende ziekten indeelde in categorieën. Dit noemde hij de 'ziekteclassificatie'. Met deze methode kan de klassiek homeopaat alle factoren die aanleiding geven tot ziekte analyseren. Hierdoor ontstaat inzicht in; • de oorzaken van acute klachten, zoals een epidemie of een sluimerend aanwezige erfelijke aandoening, die soms opleeft; • de oorzaak van chronische ziekten door; • chronisch medicijngebruik en vaccinaties (iatrogene ziekten) • ziekten ontstaan door een verkeerde leefstijl (pseudo ziekten) • erfelijke chronische ziekten (chronisch- miasmatische ziekten) Homeopaten die zijn opgeleid in het toepassen van deze ziekteclassificatie in de praktijk zijn geregistreerd bij de Stichting Hahnemann Homeopathie, als RH-homeopaten (register homeopaat).

Banerji protocols

Al jarenlang blijkt een kliniek in Calcutta (India) veel te kunnen betekenen voor kankerpatiënten. De behandelende homeopathisch artsen Prasanta en Pratip Banerji (vader en zoon) bereiken daar verbluffende resultaten met een aangepaste vorm van homeopathie in de behandeling van kanker: de Banerji protocollen. In de Verenigde Staten heeft het National Cancer Institute (NCI) met wetenschappelijk klinisch onderzoek aangetoond, dat het Banerji protocol voor de behandeling van hersentumoren zeer effectief is. Het NCI heeft dit homeopathisch behandelprotocol, als enige niet-reguliere behandeling erkend! Voor de westerse wereld een ongekende waardering en een erkenning van homeopathie! Zo hebben de Banerji’s in hun drukke kliniek in India voor vele kankersoorten homeopathische behandelprotocollen ontwikkeld. Hun kliniek is zes dagen per week van ‘s ochtends 8 tot ‘s avonds 10 uur geopend (de 7e dag studeren en overleggen ze). En elke dag worden honderden patiënten aan de hand van de door hen zelf ontwikkelde Banerji protocollen geholpen. De Banerji’s hebben daar de afgelopen decennia duizenden mensen van kanker genezen door de inzet van alleen homeopathie en elk resultaat kunnen ze met bewijzen onderbouwen. Naast de behandelprotocollen voor kanker hebben de Banerji’s ook protocollen opgesteld voor de behandeling van chronische ziekten, zoals allergieën en astma, longemfyseem, gewrichtsklachten, lever- en nierklachten, oedeem, hartklachten, darmklachten, huidproblemen en hormonale verstoringen.

Vaccinatieschade

In de praktijk zie ik veel kinderen met een postvaccinaal syndroom (PVS). Deze kinderen hebben gezondheidsklachten of gedragsproblem,en als gevolg van een verstoring door de kindervaccins. Het is mogelijk om met homeopathische geneesmiddelen deze kinderen weer terug in balans te brengen. Omdat ik voorstander ben van het geven van eerlijke informatie over de voor- en nadelen van vaccins ben ik als therapeut aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP). Voor veel mensen is het nog onbekend dat vaccins de gezondheid van hun kind kunnen verstoren en dat deze verstoring homeopathisch behandeld kan worden. Ook weten veel mensen niet van het bestaan van Homeopathische Profylaxe (HP), het alternatieve programma van Dr. Isaac Golden. Deze Australische homeopathisch arts is sinds 1985 gespecialiseerd in het geven van homeopathische geneesmiddelen ter preventie van potentieel gevaarlijk (kinder)ziekten.

CEASE-therapie

CEASE-therapie staat voor: Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression. Dit is een behandel- methode voor autistische kinderen. Net als autisme neemt ook ADHD, ADD, dyslectie en agressie onder de kinderen sterk toe. Ook deze kinderen kunnen baat hebben bij de CEASE therapie. De therapie is ontwikkeld door arts-homeopaat Tinus Smits. Tinus Smits heeft jaren gewerkt aan het ontstoren van het Post-Vaccinaal Syndroom (PVS). Hij deed dit met behulp van speciale homeopathische middelen: de vaccinatienosoden (middelen die gemaakt zijn van de vaccins). De ervaring leerde dat bij dit ontstoren van het PVS ook autistische kinderen enorm kunnen opknappen. Voor Tinus was dit niet voldoende; hij heeft tot zijn overlijden in 2010 gezocht naar genezing. Het aantal kinderen met autisme en autistische stoornissen neemt enorm toe. Die toename is veel groter dan genetisch gezien kan worden verklaard. Daaruit heeft Tinus Smits geconcludeerd dat autisme bij veel kinderen niet genetisch is, maar het gevolg is van een verstoring in de hersenen. Als er geen sprake is van hersenschade, maar van een blokkade, dan zou het mogelijk moeten zijn om deze blokkade op te heffen en zo autisme bij deze kinderen te genezen. Vanuit die gedachtegang ging hij in de praktijk aan de slag en behaalde zeer mooie resultaten. Zo ontdekte hij dat autisme vaak een stapeling bleek te zijn van verschillende oorzaken. Zo'n 70% wordt veroorzaakt door vaccinaties, 25% door toxische medicijnen en andere stoffen en 5% door ziektes. CEASE-therapie is een speciale methodiek, waarbij de oorzaak van deze verstoring homeopathisch worden behandeld en ontstoord, zo dat het kind weer terug in balans kan komen.

Vannier systeem

Het Vannier-systeem is een speciale homeopathische methodiek voor mensen met een kinderwens, met name in geval van ongewenste kinderloosheid als gevolg van hormoongebruik. Pilgebruik kan de subtiele balans tussen de vrouwelijke hormonen ernstig verstoren. Een van de gevolgen hiervan is ongewenste kinderloosheid. Het lukt dan niet om op natuurlijke wijze zwanger te worden met als gevolg dat velen zich tegenwoordig noodgedwongen moeten wenden tot niet- natuurlijke bevruchtingsmethoden, als IVF. Om via die wijze zwanger te worden krijgt de vrouw dan nog meer hormonen toegediend. Door het ontstoren van de gevolgen van pilgebruik op het lichaam neemt de kans op een natuurlijke zwangerschap toe. Hiervoor is een speciale homeopathische behandelingsmethodiek beschikbaar die het Vannier-systeem wordt genoemd. Met verschillende homeopathische geneesmiddelen worden de gevolgen van de pil dan ontstoord en de hormoonbalans weer hersteld. Hierdoor neemt de kans op een natuurlijke bevruchting aanzienlijk toe. Het Vannier-systeem is ook bruikbaar als nabehandeling bij IVF. Bij deze vruchtbaarheidsbehandeling wordt gebruik gemaakt van grote hoeveelheden hormonen. Deze kunnen bij vrouwen die daar gevoelig voor zijn tot vele jaren nadien de gezondheid en welzijn verstoren. Gelukkig is het mogelijk om deze gevolgen homeopathisch weer op te lossen. Het betreft hierbij dan zowel de lichamelijke gevolgen van het hormoongebruik, zoals moeheid, hoofdpijn, bekkeninstabiliteit, als ook de mentaal-emotionele gevolgen, zoals verdriet, agressie, jezelf kwijt zijn en gewoonweg niet meer gelukkig zijn. Met homeopathie is het dan mogelijk jezelf en je eigen spoor te hervinden.

Folders

Klik op de folder om deze te openen.
Folder NVKH Folder NVKP Folder CEASE therapie

Meer homeopathie

Meer informatie over homeopathie staat op de volgende websites:
NVKH Homeopathie geneest Homeopathiewijzer KVHN Keuzevrijheid
Praktijk voor Klassieke Homeopathie | Schuberthof 20 | 2402 GK Alphen aan den Rijn 0172-416847 | info@klassiekehomeopathie.net KvK 27347553 | Lid NVKH | Licentie RBCZ